Chirurgia ortognatyczna

U niektórych pacjentów sam aparat ortodontyczny jest niewystarczający, aby wyleczyć wadę zgryzu stuprocentowo. Jeżeli dysproporcja szkieletu twarzy wynika z jego nieprawidłowej budowy a nie jedynie z nieprawidłowego ustawienia zębów, wówczas sięgamy po inne, bardziej złożone środki, w tym operację ortognatyczną. Łączone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne z operacją ortognatyczną.

Kliniczne możliwości zmian w układzie szkieletowym twarzy, zarówno przez leczenie ortodontyczne, jak i chirurgię ortognatyczną, wymagają bardzo szczegółowej analizy wyglądu, proporcji i symetrii twarzy. Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne z operacją ortognatyczną wymaga podejścia łączącego wiele dyscyplin – chirurgię ortognatyczną, stomatologię, a w szczególności protetykę i implantologię oraz stomatologię zachowawczą i periodontologię, sztukę, a nawet psychologię.

Dr Stach przez ponad 3 lata pracowała w jednym z największych gabinetów ortodontycznych w Niemczech, w którym bardzo duży procent dorosłych pacjentów był leczony z zastosowaniem operacji ortognatycznej z powodu bardzo nasilonych kostnych wad zgryzu. Dr Stach wprowadziła w swoim gabinecie taki sam przebieg leczenia łączonego ortodontyczno-chirurgicznego z operacją jaki jest stosowany w Niemczech.

Przebieg leczenia łączonego ortodontyczno-chirurgicznego z operacją ortognatyczną

  1. Pierwsza wizyta to konsultacja ortodontyczna i jeśli pacjent jest zdecydowany aby rozpocząć leczenie ortodontyczne to wykonywana jest tzw. Diagnostyka ortodontyczna czyli: 2 zdjęcia rtg (pantomogram i cefalogram), wyciski na modele diagnostyczne (u pacjentów do operacji modele wykonywane są w specjalny sposób) fotografie zębów i twarzy
  2. Druga wizyta to omówienie planu leczenia. Tutaj Dr Stach omawia z pacjentem różne opcje leczenia tzn. czy jest wyłącznie możliwość leczenia z operacją ortognatyczną czy też istnieje jeszcze inne alternatywne leczenie np. tzw. kamuflaż ortodontyczny. Omawiane są wady i zalety tego i tego rozwiązania. Pacjent otrzymuje pisemnie kolejność postępowania przy leczeniu z operacją, gdzie wszystko jest omówione, a także wymienieni są lekarze specjaliści chirurgii szczękowo-twarzowej wykonujący operacje zarówno w ramach NFZ jak i prywatnie. Leczenie ortodontyczne u Dr Stach odbywa się prywatnie, natomiast pacjent sam decyduje czy życzy sobie operację ortognatyczną prywatnie czy na NFZ. Dr Stach współpracuje z chirurgami szczękowymi zarówno na NFZ jak i prywatnie.
  3. O rodzaju operacji decyduje chirurg wspólnie z pacjentem i z Dr Stach. Decyzja o rodzaju operacji oraz wybór chirurga odbywają się jeszcze przed założeniem aparatów, co jest bardzo ważne z wielu względów.

Czym jest ortognatyka?

Z pojęciem ortognatyki wiążą się operacje chirurgiczne dotyczące kości twarzoczaszki. Chirurgia ortognatyczna zajmuje się leczeniem wad zgryzu, które są efektem nieprawidłowego rozwoju kości twarzy. Wady mogą być związane z nadmiernym rozrostem kości, jak i z ich niedoborem. Mogą obejmować zarówno szczękę, jak i żuchwę, a także pozostałe kości budujące szkielet twarzy. O rodzaju operacji decyduje chirurg w oparciu o przeprowadzoną diagnostykę i konsultację z pacjentem. Celem operacji jej poprawa rysów, zgryzu, odzyskanie prawidłowej funkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

Chirurgia twarzy – kiedy zabieg jest konieczny?

Nieprawidłowy zgryz może być przyczyną wielu dysfunkcji w przyjmowaniu, rozdrabnianiu i połykaniu pokarmu, co niesie za sobą często poważne konsekwencje zdrowotne. Wrodzone wady kostne prowadzą często także do zaburzeń mowy i nasilają schorzenia przyzębia oraz zwiększają ryzyko wystąpienia próchnicy. Chirurgia twarzy stawia sobie za cel przywrócenie właściwych proporcji i wzajemnych relacji kościom twarzy.

Przebieg leczenia ortodontyycznego z ortognatyką

Leczenie tego typu przebiega wieloetapowo. Rozpoczyna się etapem diagnostycznym i konsultacją chirurga szczękowo-twarzowego oraz specjalisty ortodonty. Wykonuje się niezbędne zdjęcia fotograficzne twarzy oraz zdjęcia RTG lub TK. Kolejnym etapem jest ustalenie planu leczenia w odniesieniu do wyników konsultacji i przeprowadzonych badań, z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta. W zależności od rodzaju wady, wymagającej dekompensacji, pacjent przygotowywany jest do zabiegu operacyjnego. Sama operacja ortognatyczna odbywa się w znieczuleniu ogólnym, przy asyście lekarza anestezjologa i wiąże się z krótkim pobytem w szpitalu na obserwacji. Po wypisaniu pacjenta do domu jest on zobowiązany pojawiać się w wyznaczonych terminach na kontrolach, w celu oceny efektów zabiegu.

Efekty leczenia

Dzięki operacji ortognatycznej uzyskujemy nie tylko prawidłowy zgryz, ale także poprawę rysów twarzy, twarz jest bardziej harmonijna, symetryczna, często jest efekt odmłodzenia – szczególnie w przypadku pacjentów z tzw. Przodozgryzami, progenią, możliwe jest skrócenie lub wydłużenie bródki, optyczne zmniejszenie nosa, niwelacja bruzd nosowo-wargowych. Po przebyciu leczenia często poprawia się samoocena pacjenta, wzrasta pewność siebie, wynikająca z lepszego postrzegania własnej osoby przez otoczenie.

Sprawdź nasze opinie

    Napisz do nas

    Zapraszamy do umówienia wizyty w jednym z naszych gabinetów. Wypełnij formularz i skontaktujemy się z Tobą.

    Wyślij formularz